Containers


 

De container als transporteenheid is in de jaren dertig uitgevonden door Malcolm McLean. Het duurde echter nog tot 1955 voordat containers echt werden gebruikt. Het eerste containerschip, genaamd Clifford J. Rogers, werd geïntroduceerd bij de White Pass & Yukon Route. Containers werden gebruikt om goederen eenvoudig van treinen op schepen over te kunnen laden. In 1959 werd de eerste containerkraan in gebruik genomen en in 1966 werd de eerste container gelost in de haven van Rotterdam. Deze werd gelost van de SS Fairland, het eerste schip in een lijndienst tussen New York en Rotterdam en moeder der containerrederijen (Sea-land Service), opgericht door Malcom McLean. Om de nodige voorzieningen te kunnen treffen richtten een aantal Rotterdamse verladers in 1966 de Europe Container Terminals (ECT) op. Tegenwoordig zijn containers onmisbaar geworden bij het vervoer van stukgoederen.

 

Hoewel de container al in de jaren dertig was uitgevonden, ontbrak aanvankelijk de noodzaak om deze algemeen in te voeren. Toenemende wereldhandel, congestie in de havens en arbeidsonrust deed in de jaren zestig echter de transporttijd tussen Europa en de Verenigde Staten toenemen tot enkele maanden. Mechanisering kon hierbij een oplossing bieden, maar de hiervoor benodigde standaardisatie van de laadmodules zou de enorme flexibiliteit van het bestaande systeem van wilde vaart en lijnvaart tenietdoen. Onder de klassieke rederijen bestond er dan ook de nodige weerstand, maar op 23 april 1966 begon Sea-Land desalniettemin de eerste trans-Atlantische containerdienst. Het bleek nu mogelijk dezelfde lading in een week van kust tot kust te verschepen, waarbij de kans op schade ook nog eens aanzienlijk was afgenomen. Dit maakte internationale handel mogelijk op een voor die tijd ongekende schaal. In dertig jaar tijd verdween het flexibele systeem van lijnvaart en wilde vaart met stukgoedschepen.

Heeft u behoefte aan een container? Zie hieronder een paar voorbeelden uit ons assortiment:

10FT, 20FT en of 40FT Opslagcontainers

20 FT Verhuiscontainers (Nieuw en/of Gebuikt)

Reefers (koelcontainers)

Offerte Contact